Mgr. Tomáš Holcner


Klinický psycholog a psychoterapeut, Praha

EMDR terapie

EMDR terapieAkronym EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) lze do češtiny přeložit jako desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů. Jedná se o poměrně novou terapeutickou metodu, která byla vytvořena v USA v 80. letech minulého století dr. Francine Shapiro. Tato metoda v sobě kombinuje prvky v současnosti uznávaných psychoterapeutických přístupů doplněných o bilaterální stimulaci, která usnadňuje zpracovávání zablokovaných traumatických zážitků. V průběhu tohoto procesu, který má dle standardizovaného protokolu osm kroků, tak dochází k postupnému snižování intenzity nepříjemným emocí. Současně se objevuje schopnost vnímat traumatickou zkušenost v jiných, často pozitivních a konstruktivních, aspektech, což má za následek odeznění či zmírnění psychických potíží.

Terapie EMDR vychází z předpokladu, že za normálních okolností jsme díky tzv.  “adaptivnímu zpracování informací” schopni vyrovnat se přirozeným způsobem s náročnými situacemi, kterým musíme v průběhu života čelit. Při úspěšném zpracování v nás vzpomínky na nepříjemné události přestávají vyvolávat negativní emoce, čehož si s odstupem času u většiny více či méně  závažných událostí všimnout. Nicméně v případě, kdy je tento adaptivní proces narušen, například nadlimitní intenzitou traumatické zkušenosti, přetrvávají  v nás nezpracované vzpomínky v nezměněné podobě a podstatným způsobem formují naše další prožívání a chování.  Aby bylo možné potíže, které vznikají na základě nezpracovaných vzpomínek, zvládnout, je vhodné je terapeuticky zpracovat. EMDR terapie k tomu využivá přirozenou úzdravnou schopnost mozku a dovoluje, aby došlo k vyléčení psychických potíží podobně, jako když tělo léčí fyzické zranění.

Jak vypadá EMDR sezení?

Délka typického EMDR sezení je v porovnání s jinými psychoterapeutickými přístupy o něco delší. Sezení obvykle trvá mezi 75-90 minutami. V jeho průběhu terapeut s klientem pracuje na identifikaci specifického problému, na který se pak setkání zaměří. Klient si má vybavit vzpomínku na rušivou událost a všímat si pocitů, které se objevují. Následuje bilaterální stimulace, zatímco se klient soustředí na traumatické vzpomínky. Stimulace očním pohybem pokračuje, dokud se traumatická vzpomínka nestane méně rušivou a dokud není silněji asociována s pozitivními myšlenkami a přesvědčeními klienta o sobě. V průběhu EMDR sezení může klient prožívat intenzivní emoce, ale na konci sezení většina lidí hovoří o podstatném snížení nepříjemných pocitů ve vztahu k traumatické události.

Komu je EMDR terapie určena?

Terapie EMDR je efektivní zejména u lidí, kteří byli vystaveni nadlimitní zátěži, jako jsou například oběti trestných činů (fyzického napadení, znásilnění, únosu, loupeže), účastníci závažných dopravních nehod a jiných závažných událostí, v jejichž důsledku se rozvinula tzv. posttraumatická stresová porucha. EMDR terapii lze využít i u dalších psychických potíží, u kterých se předpokládá, že vznikly v důsledku nezpracovaných životních událostí, jako jsou různé úzkostné poruchy, depresivní stavy, komplikované truchlení, nedostatek vlastní hodnoty či pro posílení výkonu a pozitivních emocí.