Ceník služeb

Nejsem smluvním partnerem žádné ze zdravotních pojišťoven. Za poskytované služby proto vyžaduji platbu v hotovosti, která se hradí vždy na závěr realizované konzultace.

Individuální konzultace  /50 minut/   2500,- Kč

(Cena konzultace pro frekventanty psychoterapeutického výcviku ČSAP se domlouvá individuálně.)

Podmínky

V případě změny nebo zrušení domluveného termínu je nutné, aby klient tuto skutečnost sdělil terapeutovi nejpozději 48 hodin před plánovaným setkáním. Při pozdějším zrušení je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny sezení.