Ceník služeb

Nejsem smluvním partnerem žádné ze zdravotních pojišťoven. Za poskytované služby proto vyžaduji platbu v hotovosti, která se hradí vždy na závěr realizované konzultace.

Individuální konzultace  /50 minut/   2000,- Kč

(Cena konzultace pro frekventanty psychoterapeutického výcviku České společnosti pro analytickou psychologii se domlouvá individuálně.)

 

Podmínky

V případě změny nebo zrušení domluveného termínu je nutné, aby klient tuto skutečnost sdělil terapeutovi nejpozději 48 hodin před plánovaným setkáním. Při pozdějším zrušení je účtován storno poplatek ve výši 100% ceny sezení.