Psychoterapeut Praha

Mgr. Tomáš Holcner klinický psycholog a psychoterapeut, Praha

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2003 pracuji ve zdravotnictví. V roce 2006 jsem úspěšně ukončil postgraduální specializační průpravu v úseku činnosti klinická psychologie, o tři roky později jsem získal funkční specializaci v systematické psychoterapii. Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik u České společnosti pro analytickou psychologii, a následně i mezinárodní psychoterapeutický výcvik u International Association for Analytical Psychology, kde jsem obdržel status jungovského analytika. V rámci ČSAP nyní působím jako výcvikový analytik a supervizor.

Svoje profesní zkušenosti jsem začal získávat v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy, kde jsem působil na sexuologickém oddělení a oddělení pro léčbu závislostí. V letech 2005 – 2007 jsem současně externě spolupracoval s Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Mladé Boleslavi. V roce 2007 jsem nastoupil do krizového centra RIAPS, kde jsem pracoval nejprve v ambulanci na pozici klinického psychologa a krizového interventa, od roku 2011-2018 jsem působil jako vedoucí tohoto pracoviště a také školitel v postgraduální přípravě kolegů v oboru klinická psychologie. V roce 2013 – 2014 jsem současně zastával také pozici odborného garanta pro obor klinická psychologie v Centru Paraple. Od roku 2019 působím ve vlastní psychologické ambulanci.

Profesně se zaměřuji převážně na problematiku krizové intervence a psychoterapii úzkostných poruch,  zejména posttraumatické stresové poruchy.  V tomto ohledu mě ovlivnil absolvovaný certifikovaný výcvik v psychoterapeutické metodě EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), kterou při své práci psychoterapeuta v Praze také uplatňuji. Tématům krizové intervence a léčby úzkostných stavů se věnuji rovněž v přednáškové a lektorské činnosti pro laickou i odbornou veřejnost.

Vzdělání

2021

Memory Reconsolidation, the Flash Technique & EMDR, CPD Webinář

2020

ISST Akreditovaný výcvik individuální schematerapie (Modul I), Praha

2018

Kurz Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Praha

2013

Workshop “EMDR Gear Box” – Helene Dellucci, Trenčín

2011 – 2012

Certifikovaný výcvik v metodě EMDR, Praha

2009 – 2016

Mezinárodní analytický výcvik u International Association of Analytical Psychology, Curych

2009

Funkční specializace z psychoterapie pro práci ve zdravotnictví /Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví/, Praha

2008 – 2009

Certifikovaný supervizorský kurz v Rorschachově metodě /Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví/, Praha

2006

Atestace z klinické psychologie /Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví/, Praha

2004, 2006

Kurz hypnózy /základní a speciální část/ – prof. Stanislav Kratochvíl, Kroměříž

2002 – 2009

Psychoterapeutický výcvik u České společnosti pro analytickou psychologii, Brno

1998 – 2003

Jednooborová psychologie na FF MU v Brně

Praxe

2014 – aktuálně

Soukromá psychoterapeutická praxe, Praha

2011 – 2018

Vedoucí Krizového centra RIAPS, Praha

2013 – 2014

Odborný garant oboru klinická psychologie Centra Paraple, Praha

2007 – 2011

Klinický psycholog v ambulanci Krizového centra RIAPS, Praha

2005 – 2007

Externí spolupracovník, lektor kurzů osobního rozvoje v Poradně pro rodinu a mezilidské vztahy, Mladá Boleslav

2003 – 2007

Psycholog v Psychiatrické nemocnici, Kosmonosy

Diplomy a certifikáty