Psychoterapie Praha

Psychoterapie Praha

Psychoterapie vede k hlubšímu sebepoznání, rozpoznání neuvědomovaných souvislostí, které přispívají k často opakujícím se psychickým potížím či problémům v mezilidských vztazích. Výsledkem psychoterapeutického procesu je mimo lepšího uvědomění si sebe také větší sebepřijetí, což vede k posílení vlastní sebehodnoty a větší kompetenci při zvládání náročných životních situací, vyřešení psychických či psychosomatických obtíží.

Psychoterapie, dostupná i na Praze 3, je na rozdíl od psychologického poradenství dlouhodobější proces, který trvá od několika měsíců po několik let. Frekvence psychoterapeutických sezení je obvykle 1x týdně až 1x za dva týdny.

Klíčový je v individuální psychoterapii vztah mezi klientem a psychoterapeutem. Psychoterapeutický vztah nabízí bezpečný a podporující prostor pro zkoumání Vašich myšlenek a pocitů. Autentický a akceptující přístup společně s citlivou reflexí dění v rámci psychoterapeutického vztahu Vám pomůže k hlubšímu sebeuvědomění a lepšímu kontaktu s Vaším prožíváním. Můžete postupně začít odkrývat méně uvědomované způsoby, kterými sám/a můžete přispívat k vytváření či udržování svých potíží.

Psychoterapie je vhodná zejména v těchto případech:

  • úzkostné stavy /panická porucha, agorafobie, OCD, posttraumatická stresová porucha/
  • problémy a zklamání v partnerské oblasti
  • opakující se potíže v mezilidských vztazích
  • zvýšená tréma
  • nízké sebevědomí
  • psychosomatické potíže
  • syndrom vyhoření
  • depresivní stavy
  • akcentace osobnosti
  • oběť traumatické události /trestného činu, dopravní nehody, hromadného neštěstí/