Strach z létání letadlem

Agorafobie a její léčba

Agorafobie patří mezi úzkostnAgorafobie a její léčbaé poruchy. Celoživotní prevalence je udávána mezi 3-7% populace, přičemž je 2-3x častější u žen než u mužů. Začátek se objevuje nejčastěji mezi 23.-29. rokem života.

Původně se tento pojem užíval pro označení obavy z velkého otevřeného prostranství. V současné době však pod toto označení patří i obavy z dalších situací jako je vstup do obchodu či nákupního centra, obava z většího počtu lidí, potíže cestovat sám vlakem, autobusem, metrem nebo strachem z létání letadlem.

 

Popis agorafobie

Co je agorafobie? Základní charakteristikou agorafobie je strach být v místech nebo situacích, z nichž je obtížné uniknout nebo kde není možné získat pomoc v případě nevolnosti, ztráty vědomí či panického záchvatu. V důsledku těchto obav dochází k takzvanému vyhýbavému chování, kterým se člověk s agorafobií snaží vyhnout situacím, které v něm vyvolávají obavy a úzkost.

V situaci vzbuzující úzkost, při jejím očekávání či pouhém vzpomínání na ni se objevují nepříjemné tělesné příznaky jako například bušení srdce, bolest na hrudi, pocity nedostatku vzduchu, závratě, křeče v břiše, návaly horka nebo chladu, pocení, mravenčení v prstech a podobě. Pokud člověk trpí úzkostnými stavy již delší dobu, stává se postupně stále více přecitlivělým a příznaky se mohou objevovat i v běžných nenáročných situacích.

 

Léčba agorafobie

Vhodnou léčbou agorafobie je psychoterapie, která spočívá v edukaci, tedy vysvětlení toho, jak úzkostné potíže vznikají, jak se udržují. Účinná je postupná expozice situacím, kterých se člověk s agorafobií obává a kterým má tendenci se systematicky vyhýbat. Vedle kognitivně bahaviorální terapie, jsou účinné také další psychoterapeutické přístupy, například terapie EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), která je efektivní při zpracovávání úzkostných stavů, které se rozvinuly v reakci na traumatický zážitek.

Z psychofarmak, která se používají při léčbě agorafobie lze zmínit zejména antidepresiva (tricyklická, SSRI), jež jsou vhodnější než benzodiazepiny. Obecně platí, že farmaka dokáží lépe kontrolovat úzkost a tělesné příznaky, které se u agorafobie dostavují, ale jen velmi málo mění vyhýbavé chování. I z tohoto důvodu je důležitým aspektem léčby psychoterapie.

 

Mgr. Tomáš Holcner, psycholog Praha