Psycholog Praha

Psychologická poradna v centru Prahy

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství vede k doporučení vhodných kroků, které Vám pomohou k řešení Vašich potíží.

vice

Psychoterapie

 

Cílem psychoterapie je  získání hlubšího porozumění sobě a své situaci, které Vám poskytne informace nezbytné k zlepšení schopnosti zvládat vlastní život.

vice

EMDR terapie

 

Tento přístup je efektivní zejména u lidí, kteří byli vystaveni nadlimitní zátěži, v jejímž důsledku se rozvinula tzv. posttraumatická stresová porucha.

vice

 

V případě zájmu je možné realizovat konzultaci také online.

vice

 

 

Psycholog Praha

Klinický psycholog a psychoterapeut Praha

Ve zdravotnictví pracuji od roku 2003. Jsem atestovaný klinický psycholog s funkční specializací v psychoterapii působící v Praze. Mám bohaté zkušenosti s krizovou intervencí, psychologickým poradenstvím a psychoterapií. Zaměřuji se na řešení úzkostných a depresivních potíží, které se rozvinuly v reakci na náročné životní události, vývojové, osobní či vztahové krize. Vedle postupů krizové intervence ve své praxi uplatňuji zejména jungovsky orientovaný přístup a práci s psychoterapeutickou metodou EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing). V rámci psychoterapeutického výcviku u České společnosti pro analytickou psychologii působím jako výcvikový analytik a supervizor. Dále se věnuji přednáškové a lektorské činnosti pro laickou i odbornou veřejnost s tématy týkajícími se krizové intervence, úzkostných stavů a léčby posttraumatické stresové poruchy.

Nabízím služby lidem, kteří hledají pomoc psychologa v Praze v reakci na:

traumatickou událost (oběť trestného činu, dopravní nehody, hromadného neštěstí)
stavy nezvladatelné úzkosti (agorafobie, obsedantně kompulzivní porucha – OCD, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha)
problémy a zklamání v partnerské oblasti
opakující se potíže v mezilidských vztazích
zvýšenou trému
nízké sebevědomí
psychosomatické potíže
syndrom vyhoření
depresivní stavy

Jaká jsou kritéria pro výběr psychologa?

Jedním ze základních hledisek je formální vzdělání. Psycholog by měl mít vystudovaný a řádně ukončený obor psychologie na vysoké škole. Další nutnou podmínkou je komplexní akreditovaný psychoterapeutický výcvik, jehož absolvování trvá obvykle 5 let a skládá se z minimálně 500 výukových hodin (teorie, sebezkušenosti a supervize). Nezbytným předpokladem je rovněž předchozí práce v oboru. Pokud hledáte odborníka z důvodu úzkostné poruchy, poruchy nálady nebo jiných psychických potíží je vhodnější hledat psychologa, který má dostatečnou, několikaletou předchozí praxi ve zdravotnickém zařízení. V rámci této alespoň pěti leté praxe pak skládá atestační zkoušku a označuje se jako klinický psycholog. Další postgraduální vzdělání nabízí funkční specializace z psychoterapie, jejíž dosažení dokládá kvalitní vzdělání v tomto oboru a možnost samostatného výkonu psychoterapeutické činnosti bez dalšího odborného dohledu. Jiným hlediskem, neméně však důležitým, je skutečnost, nakolik si klient s psychologem tzv. “sedne”. Pokud Vám něco nevyhovuje, je dobré o tom otevřeně hovořit.
Na základě výše uvedeného je tedy vždy vhodné pečlivě prostudovat, jaké vzdělání a předchozí praxi psycholog či psychoterapeut na svých webových stránkách uvádí. Podezřelá je absence patřičného vysokoškolského vzdělání, odkaz na několik krátkodobých, popřípadě jen víkendových seminářů, bez uvedení akreditovaného komplexního výcviku. Stejně tak vybízí k větší opatrnosti popis praxe, která je uváděna pouze formou několikatýdenních stáží, bez jiné déledobé pracovní zkušenosti v oboru.